Select Page

Yura

Finance in nepremičnine

YURA, finance in nepremičnine, je podjetje, ki je bilo ustanovljeno z namenom združiti različna znanja s področja financ, nepremičnin, bančništva, ocenjevanja vrednosti premoženja, ipd. pod eno streho.

 

Cilj podjetja je trgu ponuditi celostne storitve, prilagojene željam in potrebam posameznega naročnika, ki vodijo k uresničevanju zastavljenih ciljev. Naše sodelovanje s strokovnjaki iz različnih strok dajejo podjetju fleksibilnost, ki je potrebna pri izdelavi kompleksnih strategij in rešitev za naše naročnike.

Sodelujemo z bankirji, ocenjevalci vrednosti, pravniki, gradbeniki, sodnimi izvedenci in drugimi poslovnimi partnerji

Storitve

Ponujamo vam celovite rešitve s področja financ, pridobivanja bančnih produktov, ocenjevanjem vrednosti, priprave poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov, storitve povezane s prodajo, nakupi, najemi in gradnjo nepremičnin, izvedenskimi mnenji s področja gradbene in ekonomske stroke ter druge storitve po meri naročnika.

 

  • POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

   • Pridobivanje bančnih kreditov in drugih oblik financiranja
   • Pogajanja in komunikacija z bankami
   • Finančno prestrukturiranje podjetij in reprogramiranje posojil
   • Svetovanje v zvezi s postopki po ZFPPIPP, npr. prisilna poravnava, stečaj
   • Priprava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov
   • Priprava dokumentacije za Garancije Slovenskega podjetniškega sklada P2 in druge spodbude, ki so na voljo
   • Priprava dokumentacije za programe SID banke (MSP, sklad skladov…)
   • Priprava dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev in drugih oblik pomoči oz. spodbud iz EU sredstev
   • Svetovanje v zvezi s posli factoring-a, leasing-a
   • Svetovanje zvezi z dokumentarnim poslovanjem (garancije, akreditivi)
   • Finančna analiza poslovanja podjetij in priprava projekcij
   • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi podjetja
   • Svetovanje ali izpeljava postopkov prodaje podjetij (M&A)
   • Svetovanje pri optimizaciji finančnih virov
   • Bonitetna in druga strokovna mnenja
   • Monitoring / Kontroling
   • Svetovanje pri odkupih terjatev
  OCENA VREDNOSTI PREMOŽENJA

  • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
  • Ocenjevanje vrednosti podjetij
  • Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
   • NEPREMIČNINE

    • Svetovanje v zvezi s prodajo/nabavo/najemi poslovnih in stanovanjskih nepremičnin ter zemljišč
    • Pregled in analiza stanja nepremičnin (pregled ZK-stanja, plomb, hipotek, lastništva…)
    • Priprava pogodbene dokumentacije (kupo-prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, najemne pogodbe…)
    • Razvoj nepremičninskih projektov
    • Izvedenska mnenja gradbene stroke
    • Energetske izkaznice
    • Iskanje ustreznih nepremičnin za naročnika (za potrebe nakupa ali najema)

   Kdo smo

   :

   Jure Narobe

   univ. dipl. ekon.
   Partner

   A

   Gašper Svoljšak

   univ. dipl. ekon.
   Partner

   p

   Aleš Rutar

   univ. dipl. ekon.
   Partner

   Kaj še znamo

   • Strokovna mnenja
   • Kontrola, Monitoring, spremljava oz. pregledi zalog
   • Davčno svetovanje
   • Pravna menja

   Naš fokus

   50+

   Več kot 50 uspešno zaključenih projektov

   Naši naročniki o nas

   Vedno se držijo rokov in dostavijo, kar obljubijo.

   naslov

   YURA, finance in nepremičnine, Jure Narobe s.p.
   Stošičeva
   4000 Kranj

   Email

   jure.narobe@yura.si